Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

EDUnino, s.r.o. IČ 10956689 se sídlem Určická 1286/35 v Prostějově provozuje webové služby na www.edunino.cz, www.edunino.com, www.edunino.online a mobilní a počítačové aplikace.


Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici ke čtení i stažení do telefonu, tabletu či počítače zde


Všeobecné obchodní podmínky mimo jiné obsahují:


Vytvořením závazné objednávky klient stvrzuje, že se řádně seznámit s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.


Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Aktuální verze obchodních podmínek platí od 1. února 2022 a nahrazují předchozí verzi obchodních podmínek.